top of page

Kwetsie prawne

Desert
Oasis

Kwestie prawne

Mesjańskie Zbory Boże (Dnia Siódmego) są społecznością o uregulowanej sytuacji prawnej, działającą legalnie na terenie całej Polski. Wpisane są do Rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod nr 63.

 

Wspólnotę reprezentowana jest przez Kolegium Wykonawcze, które tworzą: Przewodniczący Wspólnoty, Sekretarz Wspólnoty i Skarbnik Wspólnoty.

bottom of page