top of page

Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Jesteśmy wspólnotą o charakterze ewangelicznym, przestrzegającą biblijnego Dekalogu, w tym przykazania o świętości Szabatu, czyli siódmego dnia tygodnia (soboty).

 

Pismo Święte uważane jest przez nas za jedyny i ostateczny autorytet. Celem zaś naszym jest dążenie do nauki biblijnej (apostolskiej), jaka charakteryzowała chrystianizm w I wieku, przy jednoczesnym zachowaniu autonomii lokalnych zborów (kongregacjonalizm).

 

Wspólnota nasza od 1996 r. jest stowarzyszona z Kościołem Bożym (Dnia Siódmego) z siedzibą w USA w stanie Denver.

bottom of page