top of page

Działalność

Blue Water
White Rocks

Działalność

Mesjańskie Zbory Boże (Dnia Siódmego) działają na terenie całej Polski. Dwa główne zbory znajdują się w Skoczowie i Wodzisławiu Śląskim. Większość wyznawców żyje w diasporze i spotyka się w prywatnych domach. Utrzymują jednak z sobą bliskie kontakty m.in. uczestnicząc w corocznych zjazdach.

 

Łączy ich także wydawane czasopismo (kwartalnik) – Łącznik Biblijny – który omawia różne zagadnienia biblijne oraz informuje o życiu Mesjańskich Zborów Bożych w Polsce. Redaktorem pisma jest Bolesław Parma.

 

Mesjańskie Zbory Boże utrzymują także braterskie stosunki ze zborami w Müster (Niemcy) oraz innymi autonomicznymi zborami z zagranicy.  

UWAGA !
W związku z pozbawieniem Rafala Kowalewskiego (28 grudnia 2019 r.) wszelkich funkcji w Mesjańskich Zborach Bożych (Dnia Siódmego) oraz ostatecznym wyłączeniu go, czyli pozbawieniu członkostwa w naszej Wspólnocie (26 grudnia 2020 r.) z powodu głoszenia nauki niezgodnej z Biblią nt. Szabatu oraz sprzeniewierzenia sie Wspólnocie, informujemy, że strona internetowa, którą on prowadzi, a którą do jej obsługi wcześniej jedynie został upoważniony, nie reprezentuje już Mesjańskich Zborów Bożych (Dnia Siódmego), chociaż pod taką nazwą wystepuje. Tak więc, chociaż 
R. Kowalewski nadal wykorzystuje na tej stronie nasze teksty oraz wcześniejsze nagrania audiowizualne, czyni to wbrew naszej woli.
Informacje te podajemy do wiadomości także z tego powodu, że strona przez niego prowadzona, zawiera treści, których nasza Wspólnota nie podziela. Zwłaszcza że treści te spotykają sie z dezaprobatą wielu naszych współwyznawców i przyjaciół.

bottom of page