top of page

Historia

Historia

Jako Mesjańskie Zbory Boże kontynuujemy tradycję autonomicznych zborów powstałych w latach 1932-1933 w wyniku reformacji zapoczątkowanej przez braci Alfreda i Pawła Kube. Alfred Kube, członek centralnych władz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, podczas zjazdu w 1932 r. chciał wprowadzić pewne zmiany. Ponieważ jednak jego postulaty nie znalazły uznania u ówczesnych przywódców, a koncepcje braci Kube spotkały się z zainteresowaniem wielu współwyznawców, dlatego też jesienią 1933 r. w Tomaszowie Mazowieckim powołano Związek Autonomicznych Zborów, który w 1936 r. zmienił nazwę na Zjednoczeni Ewangeliczni Chrześcijanie Dnia Siódmego (obecna nazwa Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego).

 

Oficjalnie Związek ten został zarejestrowany w 1961 r. Z tej społeczności, po 1989 r. wyodrębnił się też nowy ruch ewangeliczny zarejestrowany w 1991 r. jako Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego, który w 2019 roku zmienił nazwę na Mesjańskie Zbory Boże (Dnia Siódmego).

bottom of page