top of page

IV Mojżeszowa 6:24-26

Niech ci błogosławi Pan, a niechaj cię strzeże;
Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą, a niech ci miłościw będzie;
Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie, a niechaj ci da pokój.

Bible

Kim jesteśmy?

Jesteśmy wspólnotą o charakterze ewangelicznym, przestrzegającą biblijnego Dekalogu, w tym przykazania o świętości Szabatu, czyli siódmego dnia tygodnia (soboty). Pismo Święte uważane jest przez nas za jedyny i ostateczny autorytet.

Choir Class

Działalność

Mesjańskie Zbory Boże (Dnia Siódmego) działają na terenie całej Polski. Dwa główne zbory znajdują się w Skoczowie i Wodzisławiu Śląskim. Większość wyznawców żyje w diasporze i spotyka się w prywatnych domach. Utrzymują jednak z sobą bliskie kontakty m.in. uczestnicząc w corocznych zjazdach.

Bible

Nauka

Zachęcamy do zapoznania się z wyznawanymi przez nas ZASADAMI WIARY.

Several Open Books

Łącznik Biblijny

Zobacz najnowsze wydanie

Wydarzenia

styczeń 2022

Nowe wydanie Łącznika Biblijnego

"Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach."

Dzieje Ap. 2:42

Sobota 10:00

Nabożeństwa w Skoczowie

Zapraszamy serdecznie na cotygodniowe  nabożeństwa, które odbywają się w Zborze w Skoczowie przy ul. Mennicza 16.

bottom of page